NAKHAIEVA YARYNA MYKHAILIVNA

 • Formation of Professional Speaking for Future Doctors Through the Prism of Medical Terminology Study / Ya. Nakhaieva, N. Fedchyshyn, A. Vykhrushch, N. Yelahina, T. Horpinich, O. Kolodnytska , O. Novitska // International Journal of Applied Exercise Physiology.Vol.9(4) 2020. Р. 27 – 37.

 • The moral principles formation of future doctors during the educational process/ Ya. Nakhaieva , I. Humenna // Медична освіта : наук.-практ. журн. / голов. ред. Н. О. Федчишин. – Тернопіль : ТНМУ, 2020. ˗ № 2(87). С. 57 – 61. ˗ 176 с.

 • The formation of terminological competence of future doctors during studying Humanities / Ya. Nakhaieva , I. Humenna // Медична освіта : наук.-практ. журн. / голов. ред. Н. О. Федчишин. – Тернопіль : ТНМУ, 2020. ˗ № 2(87). С. 93–96.

 • Нахаєва Я. М. Формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців під час вивчення гуманітарних дисциплін. Запоріжжя : КПУ, 2018. – 58–59 (111 – 112). – С. 414–419.

 • Формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема / Я. М. Нахаєва, І. М. Мельничук // Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2018. – № 2(13). С. 292 – 303.

 • Компетенция и компетентность как основа формирования готовности будущих врачей к профессиональной деятельности / Я. М. Нахаєва // Europӓische Fachhochschule. European applied sciences. – Stuttgart. : 2015. – №10 (Oktober). – S. 22–25.

 • Організація формувального етапу експериментального дослідження / Я. М. Нахаєва // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – 2015. – №767. С. 126 – 132.

 • Інноваційні методи підготовки майбутніх лікарів до використання медичної термінології / Я. М. Нахаєва // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2015. – №3(50). − С. 205 −210.

 • Результати експериментального дослідження професійно-мовленнєвої готовності майбутніх лікарів до використання медичної термінології / Я. М. Нахаєва // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – 2015. – №749. – С. 143–150.

 • Інноваційні підходи до формування готовності майбутніх лікарів до використання медичної термінології / Я. М. Нахаєва // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – 2015. – №748. С. 100–107.

 • Обґрунтування організаційно-педагогічних умов професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх лікарів до використання медичної термінології / Я. М. Нахаєва // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2015. − №208. – Ч. 1. – С. 143–149.

 • Критерії, компоненти, показники та рівні професійно-мовленнєвої готовності студентів до використання медичної термінології / Я. М. Нахаєва // Проблемы современного педагогического образования. Сер. : Педагогика и психология. – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип. 46. – Ч. 7.– С. 134–141.

 • Особливості професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх лікарів до використання медичної термінології / Я. М. Нахаєва І. M. Мельничук // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – 2014. − №719. – С. 110–116.

 • Термінологічний аналіз основних понять у реалізації компетентнісного підходу в підготовці майбутніх лікарів / Я. М. Нахаєва // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2014. − №30. – С. 106–109.

 • Дефінітивний аналіз дослідження педагогічної проблеми підготовки майбутніх лікарів / Я. М. Нахаєва // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2013. − №28. – С. 113–116.

 • Формування професійної компетентності майбутніх лікарів як педагогічна проблема / Я. М. Нахаєва // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – 2013. − № 674. – С. 86–93.