HUMENNA IVANNA ROMANIVNA

  • Етичні аспекти підготовки майбутніх лікарів до професійної комунікації / І. М. Мельничук, І. Р. Гуменна // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України: Сер.: Електронне наукове фахове видання. – 2018. – Вип. 3.

  • Структура готовності майбутніх лікарів до професійної комунікації / І. Р. Гуменна // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Сер. : Педагогіка. Соціальна робота. – 2016. – Вип. 1(38). – С. 101–105.

  • Педагогічні умови та модель підготовки майбутніх лікарів до професійної комунікації / І. Р. Гуменна // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького університету. – 2016. – Додаток 1 до Вип. 36, Том VІІІ (68). – С. 61–70.

  • Междисциплинарная интеграция в подготовке будущих врачей к профессиональной коммуникации / І. Р. Гуменна // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (Warszawa, Polska). – 2015. – № 2, część 1. – С. 17–21.

  • Особливості підготовки майбутніх лікарів до професійної комунікації / І. Р. Гуменна // Науковий вісник МНУ імені В .О. Сухомлинського. – 2015. – № 1(48). – С. 100–104.

  • Підготовка майбутніх лікарів як педагогічна проблема / І. Р. Гуменна // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – 2014. – Вип. 51. – С. 48–52.

  • Професійна комунікація в підготовці майбутніх лікарів / І. Р. Гуменна // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. – 2013. – Вип. 41, Ч. 6. – С. 143–148.

  • Комунікативна компетентність як одна із складових професійної культури майбутніх лікарів / І. Р. Гуменна // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Сер. : Педагогіка. Соціальна робота. – 2013 .– Вип. 29. – С. 42–45.