KICHULA MARIIA YAROSLAVIVNA

 • Pedagogical approaches in the process of training medical students / M. Kichula. – Medical Education: Journal of Research and Practice / chief editor N. Fedchyshyn. – Ternopil : TNMU, 2020. – No. 1. – P. 106-112.

 • Medical students’ foreign language communicative competence as a component of professional training / M. Kichula, J. Shemprukh. – Medical Education: Journal of Research and Practice / chief editor N. Fedchyshyn. – Ternopil : TNMU, 2020. – No. 2. – P. 66-71.1.

 • Evaluating professional qualities of medical students / M. Kichula, K. Oleksii, T. Korolova // Advanced education. - Issue, 13 (2019). - P. 44-53 (Web of Science indexed journal, ISSN / eISSN:2409-3351 / 2410-8286).

 • тановлення і розвиток тестування у польських навчальних закладах (кінець ХХ століття) / М.Я. Кічула. – Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип.31. – Київ, 2019. – С. 91-96.

 • Якість навчання молоді в контексті якості життя / М. Я. Кічула. – Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – № 9 . – Одеса, 2019. – С. 21 –26.

 • Становлення і розвиток тестування у польських навчальних закладах (кінець ХХ століття) / М.Я. Кічула. – Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип.31. – Київ, 2019. – С. 91-96.

 • Development of grammatical competence of medical students on Latin lessons using virtual training programs / I.Vorona, M.Kichula, K.Oleksii, T.Savaryn. – International Journal of Applied Exercise Physiology. – VOL. 8 (2.1). – P. 715-726 (Web of Science indexed journal, ISSN : 2322-3537, DOI : 10.30472/ijaep.v8i2.1.566)

 • Навчання медичної термінології: креативний аспект / М. Я. Кічула, Т.В. Саварин // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018 – C. 121 – 125.

 • Retrospective analysis of Poland quality of education development (from 1980 up to 2000 years) // M. Kichula. – Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – № 5 . – Одеса, 2018. – С. 13 –16.

 • Структурний аналіз поняття якість життя крізь призму якості освіти / М. Я. Кічула // Медична освіта. – № 3 (79) / 2018 – Тернопіль, 2018. – С. 24 – 31.

 • Научно-методичиское обеспечение стандартизированого тестирования в Польше (вторая половина ХХ в.) / Мария Кичула // European Applied Sciences. – № 1. – Stuttgart, Germany, 2013. – Р. 150 – 153.

 • Педагогічний нагляд за якістю освіти в Польщі : історична ретроспектива / Марія Кічула // Україна i IIольща: історичне сусідство. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. – Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2012. – С. 600 – 605.

 • Контроль якості знань учнів у системі загальної освіти Польщі / Марія Кічула // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип. 20 : збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – С. 88 – 94.

 • Моніторинг: компаративний аналіз поняття / Марія Кічула // Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Випуск 10. – Серія «Педагогічні науки». – Полтава, 2012. – С. 124 – 132.

 • Освітній моніторинг: структурний аналіз / Марія Кічула // Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (гол. редактор), М. Чепіль, А. Федорович та ін. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 25: Педагогіка. – С. 115 – 128.

 • Освітня система як об’єкт моніторингу / Марія Кічула // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. Зб. статей : Вип. 36. Ч1. – Ялта : РВВ КГУ, 2012. – С. 82 – 91.

 • Оцінка якості освіти та її компонентів / Марія Кічула // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія : Педагогічні науки. – Ч. ІІІ. – Луганськ, 2012. – С. 14 – 20.

 • Сутність і критерії якості освіти в Польщі / Марія Кічула // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2012. – № 2. – С. 107 – 113.

 • Стандартизоване тестування в системі освіти Польщі // Діяльність районних (міських) методичних кабінетів в умовах упровадження державних освітніх стандартів та інформаційно-комунікаційних технологій : тематичний збірник праць / за заг. Редакцією М. А. Віднічука. – Рівне, 2012. – С. 99 – 103.

 • Акредитація – гарант високої якості освіти у вищих навчальних закладах Польщі / Марія Кічула // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 27: збірник наукових праць / за ред. В. П. Сергієчка. – К. : Вид–во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С. 110 –114.

 • Особливості оцінювання знань учнів у навчальних закладах Польщі на сучасному етапі : аналітичний огляд / Марія Кічула // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип. 16 : збірник наукових праць. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С. 169 – 178.