KOTSIUBA ROMAN BOHDANOVYCH

 • Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів лікувальної справи за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (зарубіжний досвід) / Р.Б. Коцюба // Advanced trends of the modern development of psychology and pedagogy in European countries: Collective monograph. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019 – p. 218-234.

 • Роль комп’ютерно орієнтованих засобів навчання для розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів лікувальної справи / Коцюба Р.Б. // Наукові записки. Серія: Проблеми фізико-математичної і технологічної освіти, 2017. – Випуск 11. – Том 2. – С. 169-176.

 • Інформаційні ресурси як засіб розвитку іншомовних компетенцій у школярів: перспективи використання в навчальних закладах III–IV освітніх етапів Республіки Польща / Марценюк В.П., Коцюба Р.Б. // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2016. – № 6. – С. 9-16.

 • Набуття навичок аудіювання за допомогою веб-орієнтованої методики вивчення іноземних мов / Коцюба Р.Б. // Інформаційні технології і засоби навчання, 2015. – Випуск 50/6. – С. 120-127.

 • Використання віртуальних навчальних програм при вивченні іноземної мови професійного спрямування / Коцюба Р.Б. // Інформаційні технології і засоби навчання, 2013. – Випуск 37/5. – С. 43-52.

 • Обґрунтування значення методики «єдиного дня» для теоретичної та практичної підготовки студентів і вивченні іноземної професійної медичної лексики / Коцюба Р.Б. // Медична освіта. – № 4. – 2012. – С. 78-82.

 • Педагогічно-психологічні аспекти комп’ютерно-орієнтованого вивчення іноземних мов / Марценюк В.П., Коцюба Р.Б. // Медична освіта. – № 3. – 2012. – С. 52-54.

 • Кореляційний аналіз поточної та підсумкової успішності студентів-медиків і показників сертифікатів незалежного оцінювання та атестатів про середню освіту з іноземної професійної медичної лексики / Марценюк В.П., Коцюба Р.Б.// Сучасні тенденції в комп’ютеризованому навчанні іноземних мов. Збірник наукових праць. – № 6. – Луганськ, 2011. – С. 248-255.

 • Педагогічні засади впровадження інформаційних технологій у навчальний процес. Методика «єдиного дня» / Коцюба Р.Б. // Вища освіта України у контексті інтеграції до жвропейського освітнього простору. Додаток 2 до № 3, том IV (29). – К., 2011. - С.176-183.

 • Метод аналізу ієрархій для визначення ефективності інноваційних методик вивчення іноземної медичної лексики / Марценюк В.П., Коцюба Р.Б. // Педагогіка і психологія: Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ: Педагогічна думка, 2010. – № 2. – С. 96-105.

 • Методика комп’ютерно-інтегрованого вивчення іноземних мов СALL в медичній освіті / Коцюба Р.Б. // Наукові праці. Випуск 131. – 2010. –Том 144. – С. 130-139.

 • Інформаційна система представлення навчально-методчних матеріалів як інструмент якісної медичної освіти. Міжнародний та український досвід / Марценюк В.П. Коцюба Р.Б. // Нова педагогічна думка. – Спецвипуск №1. – 2009. – Рівне. – С. 299-312.